ROT AVDRAG

12.04.2022

Renovera badrum eller kök. Bygga om eller bygga till. Lägga tak eller tilläggsisolera. Här är aktuella regler för ROT-avdrag, och tips för att använda det så enkelt, korrekt och effektivt som möjligt.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till ROT-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren. Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag (eftersom det är ett nybygge).

  • Du kan få ROT-avdrag för arbetskostnad.
  • Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT-avdrag.
  • Rot- och rutavdrag räknas ihop och är sammanlagt max 50 tkr per person och år.
  • Rotavdraget är en skattereduktion och bygger på hur mycket skatt du betalar in under året och vilka andra avdrag du gör.

ROT-AVDRAGETS STORLEK

Planerar du reparation eller underhåll av en bostad du bor i och äger, kan du få upp till 50 000 kr (motsvarande 30 % av arbetskostnaderna) i ROT-avdrag. Är ni två delägare kan ni få 50 000 kr var. En förutsättning är att ni äger och bor i bostaden.

Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion (inte material eller resekostnader).

Ska du utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 tkr per person och år för enbart ROT-arbeten, behöver arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 = 50 000kr).

På Skatteverkets hemsida hittar du några exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan inte är fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

SÅ GÅR DET TILL RENT PRAKTISKT

När du köper ROT-arbete av oss, dras upp till 30 % på arbetskostnaden av på fakturan. När du har betalat fakturan söker vi rotavdrag på resterande del från Skatteverket.

Du får med andra ord den preliminära skattereduktionen direkt. Skatteverket meddelar dig därefter om ROT-avdraget blivit beviljat.

Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration. Genom att godkänna de förtryckta uppgifterna intygar du att allt är rätt och att alla villkor för slutlig skattereduktion är uppfyllda. Det är du som köpare som är ytterst ansvarig för att uppgifterna är riktiga.

Tänk på att ROT-avdraget och även RUT-avdraget räknas ihop och sammanlagt är max 50 tkr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.